1139  Budapest, Frangepán u. 9.

Tel.: 06-1-450-2970

Hatályos 2021. január 1. napjától visszavonásig

I. A szabályzat célja

A szabályzat célja, hogy meghatározza az Adatkezelő által kezelt személyes adatok körét, az adatkezelés módját, valamint biztosítsa az adatvédelem és adatkezelés alkotmányos elveinek, az adatbiztonság követelményeinek érvényesülését annak érdekében, hogy a felhasználó természetes személyek magánszférájának a tiszteletben tartása megvalósuljon az érintettek személyes adatainak feldolgozása, illetőleg kezelése során.

II. A szabályzat hatálya

A szabályzat személyi hatálya kiterjed

  • a társaság valamennyi munkavállalójára, valamint az eseti jelleggel munkavégzésre igénybe vett dolgozókra,
  • az adatfeldolgozóra, valamint
  • a fentieken túl mindazon személyekre, akik a társasággal bármilyen szerződéses jogviszonyban állnak.

A tájékoztató tárgyi hatálya kiterjed

  • a társaságnál keletkezett valamennyi adatra
  • az informatikai rendszerben kezelt vagy feldolgozott adatra
  • az adatkezelés eredményeképpen létrejött adatra,
  • a társaságnál alkalmazott valamennyi hardver-és szoftvereszközre, valamint
  • a társaság tevékenységével kapcsolatos, működése során keletkező közérdekű adatra, vagy közérdekből nyilvános adatra.